European union

EU logo

Vývoj produktové řady mAplikací pro klíčové podnikové procesy

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0004156

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj portfolia produktů mAplikací v oblasti klíčových firemních procesů. Nové produkty budou pokrývat potřeby našich zákazníků zejména ze segmentu středních podniků v oblasti mobilních aplikací zaměřených na sběr dat, podporu prodeje, logistiku, atd.

Lokalita: KCT Data, s.r.o. v sídle Vídeňská 89a/815, 639 00 Brno – Štýřice

Kontaktní osoba: Evžen Mayer - evzen.mayer@kctdata.cz

Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů.

logo

Vývoj produktové řady mAplikací v oblasti lidských zdrojů

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0004151

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj portfolia produktů mAplikací v oblasti lidských zdrojů. Nové produkty budou pokrývat potřeby našich zákazníků zejména ze segmentu středních podniků v oblasti mobilních aplikací zaměřených na sběr dat, vzdělávání, hodnocení zaměstnanců, atd. Společným nositelem těchto produktů je jejich plná integrace do informačních systémů zákazníků.

Lokalita: KCT Data, s.r.o. v sídle 28. října 150/2633, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba: Evžen Mayer - evzen.mayer@kctdata.cz

Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů.